Kitty Vaktmesterservice AS tilbyr tjenester i forbindelse med rasfare, istappfjerning m.m.

Vi hjelper deg ivareta dine forpliktelser som gårdeier og tilbyr både varselskilt/avvisere og fjerning av snø/istapper

De senere år har det blitt satt stadig større fokus på det ansvar gårdeiere har i forbindelse med istapper, og ikke minst har de alvorlige personskader, skader på bygg, biler m.m satt fokus på nødvendigheten av å være føre var.

Oslo Kommune har stadig skjerpet fokuset på fare for ras av snø og is og har bl.a. gitt denne til gårdeiere i Oslo «GÅRDEIER VIS ANSVAR! .…ved fare for ras av snø og is»

Sitt derfor ikke å håp på at det ikke skal bli snø i år, eller tenk at «det går nok bra».
Bestill markedets rimeligste skilt idag, eller kontakt oss om våre tjenester.
Se NRK sitt innslag hvor våre flagg er godt synlige etter noen få sekunder.

Vi sender skilt over hele landet – se mer informasjon om avvisningsflaggene her